Menu Close

Mokyklos skyriai ir veiklos kryptys

Mokyklos skyriai

ŠATEIKIŲ SKYRIUS

Adresas: Žemaitės g. 14 Šateikių k. LT-90401 Plungės r. sav.

Telefonas: +370 448 48514

El. paštas: sateikiu@liepijumokykla.lt

PLATELIŲ SKYRIUS

Adresas: Mokyklos g. 3, Plateliai, LT-90036 Plungės rajonas

Telefonai: (8 448) 49126; mob. 862017210

Faksas: (8 448) 49126

Elektroninis paštas: plateliu@liepijumokykla.lt

PLATELIŲ UDC

Adresas: Mokyklos g. 1, Platelių mstl., Plungės r.;

Telefonas (8 448) 49206 (bendras);

El. paštas udc@liepijumokykla.lt

Mūsų misija

Teikti kokybiškas ugdymo(si) paslaugas visiems mokyklą lankantiems vaikams, ugdant jų socialinius gebėjimus, kūrybiškumą, kritinį mąstymą, garantuojant galimybę ugdymo veikloje patirti sėkmę. Ugdyti aktyvų, savo sugebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymuisi.

Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85

Švietimo veiklos rūšys:

  • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (kodas 85.10.10);
  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (kodas 85.10.20);
  • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
  • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
  • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  • kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
  • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Darbo laikas

8:00 -19:00

Veiklos sritys

Mokykloje teikiamos paslaugos

Plungės r. Liepijų mokyklos personalas stengiasi, kad kiekvienas vaikas atsiskleistų, parodytų ir išlaisvintų savo talentus, bei jaustųsi laimingas ir pasitikintis savimi! Jūsų vaikas mums svarbiausias!

Aktyvus ir judrus

Mes stengiamės palaikyti vaikų fizinį aktyvumą pasiūlydami įvairius sporto žaidimus

Dėmesys kūrybai

Meninė raiška: muzika, šokis, vaidyba, vizualinė raiška, estetinis suvokimas

Meninė raiška

Mes stengiamės atskleisti ir tobulinti vaiko meninius sugebėjimus

Motorika

Iniciatyvumas ir atkaklumas, problemų sprendimas, tyrinėjimas, kūrybiškumas, mokėjimas mokytis

Skip to content