Menu Close

Teisinė informacija

Plungės r. Liepijų mokykla  savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą: 
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos bendrosios ugdymo programos ir planai
Viešųjų pirkimų įstatymas

Su kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje  www.smm.lt.

Skip to content