Menu Close

Mūsų komanda

ADMINISTRACIJA

 

 

Mokyklos direktorė Erika Laurinaitienė

 

 

Tel. +37044849126; +37062017210

el. paštas liepijum@plunge.lt

 INFORMACIJA ERIKA LAURINAITIENĖ

Direktorės Erikos Laurinaitienės Veiklos ataskaita  2024 m.

Metiniai uždaviniai Erika Laurinaitienė 2022 m.

E. Laurinaitienės veiklos ataskaita ir įvertinimas 2023 m.

 

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui 
Renata Daukintytė
Liepijų mokyklos Šateikių skyrius

Tel. 844848514

el. paštas renatadauk@gmail.com

 

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui
Silva Rupeikienė
Liepijų mokyklos Platelių skyrius

Tel. +37044849126; +37061403149

silva.rupeikiene@gmail.com

 

 

 

Skyriaus vedėja ugdymui Laima Budreikienė
Liepijų mokyklos Platelių UDC skyrius

Tel.  8448 49206; +37061042569

Socialinė pedagogė Dovilė Siginevičienė
Liepijų mokyklos Platelių skyrius
Liepijų mokyklos Platelių skyrius
Tel. +37044849126;

 

Socialinė pedagogė Simona Etkevičiūtė
Liepijų mokyklos Šateikių skyrius

 

Tel. 844848514

e. paštas setkeviciute@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

Raštvedė Diana Augustinienė
Liepijų mokyklos Platelių skyrius

Tel. +37044849126

e. paštas liepijum@plunge.lt

 

 

 

 

Raštvedė Vida Abrutienė
Liepijų mokyklos Šateikių skyrius

Tel. 844848514

e. paštas  sateikiai@gmail.com

 

 

 

 

Ūkvedė Agnė Kazlauskė
Liepijų mokyklos Šateikių skyrius

Tel. 844848514

e. paštas agnezakaraite@gmail.com

 

 

 

Ūkvedė Asta Kaunienė
Liepijų mokyklos Platelių skyrius

 

 

Tel. +37044849126

e. paštas astakauniene@gmail.com

 

 

MŪSŲ MOKYTOJŲ KOMANDA

 

PLATELIŲ SKYRIUJE

 

Sigita Mažeikienė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
2 klasės vadovė

 

Vitalija Lukavičienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
3 klasės vadovė
Sigita Stonienė
Pradinio ugdymo ir matematikos vyresnioji mokytoja
4 klasės vadovė
Jolanta Vaitkienė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
1 klasės vadovė
Irena Malakauskienė
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
6 klasės vadovė
Roberta Šliogerytė
Šokio mokytoja
Ina Jakubėnienė
Dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja
10 klasės vadovė
Gražina Kazlauskienė
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
Aloyzas Paulauskas
Fizinio lavinimo mokytojas metodininkas
Diana Paulauskienė
Muzikos vyresnioji mokytoja
Vilija Ramonienė
Rusų kalbos vyresnioji mokytoja
Karjeros koordinatorė
Klemensas Jaraminas
Dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas metodininkas
 Laima Budreikienė
Matematikos ir informatikos vyresnioji mokytoja
 Rūta Mažeikaitė
Bibliotekininkė, mokinių savivaldos kuratorė
5 klasės vadovė
Brigita Gricienė
Chemijos mokytoja
ŠATEIKIŲ SKYRIUS
Saulena Šimkevišienė
Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
2 klasės vadovė
Rimalda Beniušienė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
3 klasės vadovė
Alma Dvarionienė
Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja 
4 klasės vadovė
Vigilija Urbonė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Matematikos mokytoja
1 klasės vadovė
Raimonda Vainušienė
Istorijos vyresnioji mokytoja
Geografijos mokytoja
6 klasės vadovė
Agnė Kazlauskė
Gyvenimo įgūdžių mokytoja
8 klasės vadovė
Simona Etkevičiūtė
Gyvenimo įgūdžių mokytoja
5 klasės vadovė
Liudvika Švedė
Dailės ir technologijų mokytoja
Jurga Venckuvienė
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Edgaras Untulis
Anglų kalbos vyresnysis mokytojas
Virginijus Armalis
Muzikos mokytojas
Kęstutis Dzvonkus
Rusų kalbos vyresnysis mokytojas
Technologijų mokytojas
Rasa Vilimienė-Jurkė
Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
Aloyzas Paulauskas
Fizinio lavinimo mokytojas metodininkas
Nadežda Kvederienė
Dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja
Verotė Genutienė
Priešmokyklinio ugdymo  mokytoja
Matematikos mokytoja
Jolanta Girčienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
PLATELIŲ UDC SKYRIUS
Judita Šakalienė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Simona Vaitkienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
Dovilė Ruginienė
Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Indrė Kryžauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Irena Aleškevičienė
Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

 

 

 

 

 

 

Skip to content