Menu Close

Mūsų komanda

ADMINISTRACIJA

 

 

Mokyklos direktorė Erika Laurinaitienė

 

 

Tel. +37044849126; +37062017210

el. paštas liepijum@plunge.lt

 INFORMACIJA ERIKA LAURINAITIENĖ

Metiniai uždaviniai Erika Laurinaitienė 2022 m.

E. Laurinaitienės veiklos ataskaita ir įvertinimas 2023 m.

 

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui 
Renata Daukintytė
Liepijų mokyklos Šateikių skyrius

Tel. 844848514

el. paštas renatadauk@gmail.com

 

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui
Silva Rupeikienė
Liepijų mokyklos Platelių skyrius

Tel. +37044849126; +37061403149

silva.rupeikiene@gmail.com

 

 

 

Skyriaus vedėja ugdymui Laima Budreikienė
Liepijų mokyklos Platelių UDC skyrius

Tel.  8448 49206; +37061042569

e. paštas budreikiene.laima@gmail.com

 

Socialinė pedagogė Birutė Pakalniškienė
Liepijų mokyklos Platelių skyrius
Tel. +37044849126;
e. paštas pakalniskienebirute88@gmail.com

 

Socialinė pedagogė Simona Etkevičiūtė
Liepijų mokyklos Šateikių skyrius

 

Tel. 844848514

e. paštas setkeviciute@yahoo.com

 

 

Raštvedė Diana Augustinienė
Liepijų mokyklos Platelių skyrius

Tel. +37044849126

e. paštas liepijum@plunge.lt

 

 

 

 

Raštvedė Vida Abrutienė
Liepijų mokyklos Šateikių skyrius

Tel. 844848514

e. paštas  sateikiai@gmail.com

 

 

 

 

Ūkvedė Laima Šaputienė
Liepijų mokyklos Šateikių skyrius

Tel. 844848514

e. paštas laimasap@gmail.com

 

 

 

Ūkvedys Stasys Jakštas
Liepijų mokyklos Platelių skyrius

 

 

Tel. +37044849126

e. paštas  jakstasstasys@gmail.com

 

 

MŪSŲ MOKYTOJŲ KOMANDA

 

PLATELIŲ SKYRIUJE

 

Sigita Mažeikienė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
1 klasės vadovė

 

Vitalija Lukavičienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
2 klasės vadovė
Sigita Stonienė
Pradinio ugdymo ir matematikos vyresnioji mokytoja
3 klasės vadovė
Jolanta Vaitkienė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
4 klasės vadovė
Irena Malakauskienė
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
5 klasės vadovė
Roberta Šliogerytė
Šokio mokytoja
6 klasės vadovė
Birutė Pakalniškienė
Lyderystės mokytoja
7 klasės vadovė
Ina Jakubėnienė
Dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja
9 klasės vadovė
Lolita Petraitienė Petrauskienė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė
10 klasės vadovė
Gražina Kazlauskienė
Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja
Aldona Lučinskienė
Rusų kalbos vyresnioji mokytoja
Geografijos vyresnioji mokytoja
Aloyzas Paulauskas
Fizinio lavinimo mokytojas metodininkas
Diana Paulauskienė
Muzikos vyresnioji mokytoja
Marytė Margienė
Chemijos mokytoja metodininkė
Biologijos vyresnioji mokytoja
Vilija Ramonienė
Rusų kalbos vyresnioji mokytoja
Karjeros koordinatorė
Klemensas Jaraminas
Dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas metodininkas
ŠATEIKIŲ SKYRIUS
Saulena Šimkevišienė
Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
1 klasės vadovė
Rimalda Beniušienė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
2 klasės vadovė
Alma Jašinskienė
Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja 
3 klasės vadovė
Vigilija Urbonė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Anglų kalbos mokytoja
4 klasės vadovė
Raimonda Vainušienė
Istorijos vyresnioji mokytoja
5 klasės vadovė
Agnė Zakaraitė
Sveikos gyvensenos mokytoja
7 klasės vadovė
Simona Etkevičiūtė
Lyderystės mokytoja
9 klasės vadovė
Liudvika Švedė
Dailės ir technologijų mokytoja
10 klasės vadovė
Jurga Venckuvienė
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Edgaras Untulis
Anglų kalbos vyresnysis mokytojas
Virginijus Armalis
Muzikos mokytojas
Kęstutis Dzvonkus
Rusų kalbos vyresnysis mokytojas
Technologijų mokytojas
Rasa Vilimienė-Jurkė
Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
Aloyzas Paulauskas
Fizinio lavinimo mokytojas metodininkas
Birutė Ročienė
Matematikos mokytoja metodininkė
Nadežda Kvederienė
Dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja
Daiva Andruškaitė
Chemijos mokytoja metodininkė
Edita Dzvonkuvienė
Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Jolanta Girčienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
PLATELIŲ UDC SKYRIUS
Judita Šakalienė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Simona Vaitkienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
Gita Jurkšienė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Dovilė Ruginienė
Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Indrė Kryžauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Irena Aleškevičienė
Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

 

 

 

 

 

 

Skip to content