Menu Close

Kviečiame Jus prisijungti prie Liepijų mokyklos komandos – ieškome logopedo

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. į sakymu Nr. V-1680.

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo apmokėjimas – pagal 2019 m. gruodžio 5 d. LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą Nr. XIII-2606.

Darbo užmokestis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą nuo 7,44 iki 10,45, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos (nuo 673 Eur iki 945 Eur neatskaičius mokesčių).

Logopedas turi atitikti šiuos reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją;
gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, vaikų specialiuosius poreikius;
išmanyti vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti;
gebėti bendrauti su ugdytiniais ir tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų į staigų darbuotojais;
gebėti naudotis IKT;
kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėti dirbti komandoje.
Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
gyvenimo aprašymą parengtą Europass formatu;
galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Dokumentus iki 2022-08-23 galima pateikti adresu Žemaitės g. 14, Šateikių k. LT-90401 Plungės r. sav., siųsti el. paštu liepijum@plunge.lt, arba registruotu laišku.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu 2022-08-24 ir kviečiami pokalbiui.

Asmuo priimamas dirbti logopedu atrankos būdu (pokalbis).

Informaciją telefonu 8 620 172 10 teikia direktorė Erika Laurinaitienė.

Atrankos pokalbis vyks 2022 m. rugpjūčio 26 d

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


+ vienas = 4

Skip to content