Menu Close

Kviečiame Jus prisijungti prie Liepijų mokyklos komandos – ieškome specialiojo pedagogo

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. į sakymu Nr. V-1680.

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo apmokėjimas – pagal 2019 m. gruodžio 5 d. LR Valstybės ir savivaldybių į staigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą Nr. XIII-2606.

Darbo užmokestis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą nuo 7,44 iki 10,45, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Specialusis pedagogas turi atitikti šiuos reikalavimus:

turėti aukštąjį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją;
išmanyti pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principus, Bendruosius ugdymo planus;
išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, į vertinti pažangą;
išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų į staigų darbuotojais.
Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
gyvenimo aprašymą, parengtą Europass formatu;
galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Dokumentus iki 2022-08-23 galima pateikti adresu Žemaitės g.14, Šateikių k., LT-90401 Plungės r. sav., siųsti el. paštu: liepijum@plunge.lt arba registruotu laišku.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu 2022-08-24 ir kviečiami pokalbiui.

Asmuo priimamas dirbti specialiuoju pedagogu atrankos būdu (pokalbis).

Atrankos pokalbis planuojamas 2022 m. rugpjūčio 26 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


+ penki = 14

Skip to content